Så hjälper du någon med missbruksproblem i en familj

Familjelivet är tyvärr inte alltid guld och gröna skogar. Ibland händer det att en eller flera familjemedlemmar faller in i någon form av missbruk. Några av de vanligaste missbruken är alkohol, droger eller spelproblem. När det händer är det viktigt att ta tag i problemen så långt som möjligt och inte låta dem växa sig större med tiden. Om personen i fråga inte själv tar tag i det kan du som anhörig eller bekant försöka göra något. Ibland kan det räcka med ett par väl valda ord för att sätta bollen i rullning, ibland krävs en allt djupare behandling.

Hjälpa till som arbetsgivare

Ett missbruk skadar inte bara en familj, det kan också ha stor påverkan på någons jobb. Om du som arbetsgivare tror eller vet att någon av dina anställda har någon form av missbruk finns det bra hjälp att få. Du kan till exempel vända dig till kompetenta ljungsjöberg som specialiserar sig på att motverka psykisk ohälsa på jobbet. De har till exempel utbildningar och olika program som du kan delta i. Genom att skapa en bra och transparent miljö på arbetsplatsen finns även möjligheten för förbättring i hemmet.

Läs på ordentligt

Om du ska prata med någon som har fastnat i ett missbruk är det en god idé att vara så väl påläst som möjligt. När du är införstådd i hur ett missbruk ser ut och vad du ska vara uppmärksam på kan du använda det i samtalet. Många missbrukare stannar aldrig upp och reflekterar över sitt beteende förrän någon annan ber dem. Om du då kan komma med fakta som stärker tesen för missbruk är det större chans att personen i fråga lyssnar på dig. Oavsett vilken form av missbruk det handlar om finns det mycket matnyttig information på nätet att ta del av.

Välj tidpunkten med omsorg

Det kommer förmodligen kännas jobbigt oavsett när du väljer att ta upp missbruket med den berörda personen. Men försök ändå tänka ut en tidpunkt när det passar bäst att ha ett sådant samtal. Personen ifråga bör vara nykter och mottaglig för information. Det är också viktigt att du och den berörda personen kan tala i lugn och ro utan att bli störda av någon eller något. Lycka till!