Få god balans mellan arbete och familjeliv

Att uppnå en god balans i vardagen kan ibland vara en utmaning, speciellt när man försöker kombinera arbete med familjeliv. Många människor arbetar oregelbundna tider, har långa pendlingsavstånd eller har ett väldigt påfrestande arbete där det i perioder kan vara svårt att helt och hållet koppla bort arbetet. Andra kanske driver ett eget företag och då är det ännu svårare att lösa situationen eftersom väldigt många egenföretagare arbetar i princip varenda dag, flera timmar åt gången, för att få verksamheten att gå runt. Men att få en rutin som hjälper till att hålla en god balans mellan arbete och privatliv, och därmed även familjelivet, är ofta ett framgångsrecept.

Vikten av god planering

Speciellt under småbarnsåren så känns det extra viktigt att få spendera så mycket tid som möjligt med sina barn eftersom det sker så stora utvecklingar som man inte vill missa. Allt för många missar sitt barns första steg, första orden och diverse andra ”första-saker” för att de har varit på arbetet eller bara inte varit helt närvarande hemma, för att tankarna fortfarande har kretsat kring arbetet.

För att undvika detta, eller allra minst förebygga och minska riskerna, så är en god planering A och O. Att bygga upp bra rutiner som gör det möjligt att spendera kvalitetstid med familjen kan ibland vara en utmaning, men det lägger grunden för bland annat den relation som man får till sina barn och det kan även vara till stor hjälp för att ha en fortsatt god relation till sin partner. Men för de människor som jobbar oregelbundna tider, sena kvällar, helger och nätter så kan livet redan kännas som ett enda stort pussel som behöver läggas varenda dag. Det är inte alltid lätt att planera även om man på förhand vet vilka arbetstider man kommer att ha.

Det viktigaste i det hela är ändå att man försöker och gör så gott man kan med de förutsättningar som man har. Även om resultatet inte blir optimalt så märker de nära och kära av ansträngningen som görs.

Pendlingsavstånd

En del som spelar in i balansen mellan arbetsliv och familjeliv är pendlingen till och från arbetet. Det kan tyckas vara en obetydlig del i det stora hela, men i många fall är pendlingen mellan 30 och 60 minuter enkel resa. Det innebär faktiskt en till två timmar extra, utöver arbetstiden, som man är hemifrån.

Att minska avståndet till arbetet är ett smart val och där kan coworking Stockholm hjälpa dig att hitta möjligheter. Att istället för ett skrivbord på det ställe din arbetsgivare bestämmer hyra en plats mycket närmare hemmet kan helt klart vara en stor fördel.

Avslutande ord

För att summera det hela så är det ingen som egentligen vill att ens arbete ska ta mer tid i anspråk än vad det redan gör, och låta familjetiden bli lidande istället. Att göra aktiva val och planera väl kan vara skillnaden mellan en lycklig familj och en som håller på att splittras för att relationerna inte blir tillräckligt vårdade. Så lägg all den tid på familjen som bara är möjlig, det är den värd!